„Odkryj partnera dla swojej inwestycji”

 

O firmie

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze infrastruktury przemysłowej.

Naszym celem nadrzędnym jest stanowienie profesjonalnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych korporacji, w przeprowadzaniu skomplikowanych procesów inwestycyjnych, mających na celu rozwój technologiczny organizacji, zwiększenie wydajności i efektywności ich działań, a w konsekwencji wygenerowania większych zysków.

Budujemy nasze relacje z Klientami, poprzez przejmowanie od Inwestorów szeregu odpowiedzialności zwiazanych
z inwestycjami, a tym samym, oszczędzając Ich czas i optymalizując koszty podjętych przedsięwzięć.

Do podstawowych naszych zadań wykonywanych w imieniu Inwestora należą:
– przeprowadzanie przetargów,
– analizy ofert,
– harmonogramowanie prac,
– przygotowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwoleń administracyjnych,
– ciągły i bezpośredni nadzór prac na terenie inwestycji (prace budowlane, montażowe, tworzenie infrastruktury
towarzyszącej, itp.),
– współpraca z biurami projektowymi,
– tworzenie biznes planów, wniosków o dotacje unijne,
– …i wiele innych.

Misją naszej firmy jest: „Ciągłe doskonalenie własnych umiejętności w obszarze zarządzania projektami oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług poprzez wspieranie przedsiębiorstw w ich rozwoju, innowacyjności oraz wdrażaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, ”